A Színház- és Filmművészeti Egyetem a tudományos kutatás, a tanítás, valamint a tanulás szabadságára épülő tevékenységével elkötelezett hazánk Alaptörvényének szellemisége, valamint az Európai Unió alapító atyáinak eredeti szándékai iránt. Ugyanakkor nyitottan fogadunk minden értéket, amely gyarapítja közösségünket és biztosítja fennmaradásunkat az egyetemes emberi civilizáció kontextusában.

Az egyetem polgáraiként közösen keressük e kulturális eszmény korszerű színházi és mozgóképes kifejezési formáit. Hiszünk abban, hogy sokszínű világunkban akkor válik igazán láthatóvá a létezésünk, ha saját színeinkkel és árnyalatainkkal gazdagítjuk az összképet. Ezért a tanítás és a tanulás során hangsúlyozottan merítünk sajátos, nemzeti kulturális kincseinkből. A művészi pályát nehéz, de örömteli hivatásnak, legfőképpen kiváltságos adománynak tekintjük, amelyet a bennünket figyelmével kitüntető közösség szolgálatába kívánunk állítani.

Tehetségkutató foglalkozásaink keretében az Egyetemmel együttműködve létrehozunk egy deklaráltan KULTUP-specifikus tehetséggondozó programot. A Témanapokon belül pedig a KULTUP tanári kar kutatja azokat a tehetségeket, akiket a programunk delegál ezekre a felkészítő eseményekre.
Ezen felül a Színház- és Filmművészeti Egyetem a témanapokon képviselteti magát Bemutató órák és kihelyezett Nyílt próbák keretein belül, valamint az ország első VR színházát is biztosítják a KULTUP program számára.