Nemzeti Emlékezet Bizottság

Nemzeti Emlékezet Bizottság

A Nemzeti Emlékezet Bizottságát az Országgyűlés az Alaptörvény U) cikk (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvénnyel állította fel. A Bizottság törvény szerinti feladata a kommunista diktatúrával kapcsolatos állami emlékezet megőrzése, a kommunista diktatúra hatalmi működésének feltárása, valamint a kommunista diktatúra alatt elkövetett, el nem évülő bűncselekmények elkövetői körének felderítésében együttműködés az ügyészséggel.

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagjait, valamint a munkájukat segítő történész és jogász kutatókat kettős célkitűzés vezérli: elkötelezettek vagyunk, hogy munkákkal hozzájáruljunk a kommunista diktatúra áldozatainak emléke előtti tisztelgéshez, emlékezetük méltó megőrzéséhez; hozzájáruljunk a magyar társadalmat ért veszteségek feltárásához, a korszak generációkon át ható egyéni és kollektív traumáinak bemutatásához.

A témanap keretein belül több tematikánkban is részt veszünk. A Tantermi mozi programstruktúrában az MTVA-M5 csatornájával koprodukcióban elkészült ELVESZETT IDŐK sorozattal jövünk, és a részekhez készített drámapedagógiai Vitaszínházban is közreműködünk mint szakértők.
Emellett a Nemzeti Emlékezet Bizottság által kiadott korosztályspecifikus könyvkiadványokkal is megjelenik a helyszínen. Ezeket a kiadványokat nyeremény formájában kaphatják meg a diákok.