Kelet-Nyugati Alkotóműhely

Kelet-Nyugati Alkotóműhely

Az Egyesület tagjainak közös szakmai érdekeit és igényeit hivatott érvényesíteni. Közvetlen célja egy színházművészeti alkotóműhely és közösség létrehozása, mely értékteremtő feladatokat szolgál közvetve vagy közvetlenül a magyar kulturális életben. Ennek érdekében az Egyesület egy színészekből, valamint a színházi előadások létrejöttét és fenntartását elősegítő és végző szakemberekből álló társulat folyamatos működését segíti elő és biztosítja.

A célok megvalósítása érdekében nagyobb mértékben bevonja a társművészetek és kapcsolódó művészetelméleti területek ismeretanyagát és alkotóit. További célja, hogy a tevékenységi körébe tartozó művészeti területeken hozzájáruljon színházi szakemberek tehetségének kibontakoztatásához, illetve e tehetséges személyek mind szélesebb körben való megismertetéséhez.