Déryné Társulat

Déryné Társulat

A Déryné Programon belül megalapítottuk kis létszámú saját társulatunkat. A társulat különleges helyzetéből fakadóan fel tudja és fel is akarja vállalni azt a társadalmi küldetést, hogy repertoárjával megteremtsen egy olyan egységet, melyre mindannyian közös alapértékként tekinthetünk.

A kultúra identitásképző szerepének fontosságát alapul véve olyan klasszikus, nagyobb arányban pedig magyar szerzők műveit visszük színre, amelyek az érték és élmény mezsgyéjén fogalmazzák meg a mai világ számára mértékadó gondolatvilágukat. A hagyományőrzés igénye mellett fontos szempont, hogy a művek izgalmas és innovatív színrevitelben fogalmazódjanak meg.

A Déryné Társulat tagjai több megjelenéssel is készül a színházi témanapokra. Havasi Péter egy Petőfi Sándorról szóló egyszemélyes előadással vesz részt a KULTUP-ban. Szemerédi Bernadett és Széplaky Géza és Janka Barnabás egy rendhagyó foglalkozás keretében Ady Endre és szerelme Léda kapcsolatát mutatja be. Valamint Szemerédi Bernadett részt vesz a programunkban önállóan is egy drámapedagógiai konvenciókon alapuló beszédtechnikai foglalkozással. Turi Bálint improvizációs foglalkozásokat tart, melyek kiindulópontját Dzsida Jenő és József Attila versei adják. A Szabadszinkron programelemben Dányi Krisztián vezeti be a diákokat a szinkron és a szinkronszínészet alapjaiba egy interaktív foglalkozás keretein belül.