Kultup alprogram

KultUp alprogram jelentkezés

A KultUp alprogram felhívására érkező jelentkezések kezelésének menete:

 • Az érvényes jelentkezések elküldése a Szakmai Bizottságnak.
 • Szakmai Bizottság értékelése.
 • A kiválasztott jelentkezőkkel történő szerződés megkötése.

Benyújtandó dokumentumok drámaóra/foglalkozás benyújtása esetén:
(1) Foglalkozás terv, megadott drámaóra bekérő sablon alapján
(2) Szakmai önéletrajz
(3) Foglalkozás költségterve a megadott sablon alapján.

Benyújtandó dokumentumok tantermi előadás esetén:
(1) Produkció rövid leírása
(2) Az alkotói névsor megadása a megadott sablon alapján
(3) Az előadás audiovizuális felvétele
(4) Előadás játszásának költségterve a megadott sablon alapján.

Értékelés és döntéshozatali szempontrendszer

 • A beérkezett előadások színházszakmai minősége.
 • A beérkezett óravázlat színházpedagógiai és neveléstudományi értelemben vett módszertani minősége.
 • A beérkezett előadások különböző helyszíneken történő megvalósíthatóságának realitása: pl. utaztathatóság, technikai szükségletek, változó terekhez/ tantermekhez való alkalmazkodni tudása, valamint illeszkedése az iskolai órák 40-45 perces struktúrájához.
 • A beérkezett óraterv különböző helyszíneken, eltérő létszámú és összetételű csoportokkal történő megvalósíthatóságának, valamint iskolai időbeli keretek betartásának realitása: egyszerre hány osztálynak tartható a foglalkozás, milyen a korosztályi skála, milyen terekben él meg a foglalkozás, milyen technikai igényeket támaszt, mennyire illeszthető be a 45 perces struktúrájába.
 • A beérkezett előadások közül előnyt élveznek a Nemzeti alaptantervben meghatározott szerzők, a magyar szerzők művei, azon belül a klasszikusokat feldolgozó foglalkozások, valamint azok a módszertani megközelítések, melyek a társas kompetenciák fejlesztését célozzák.
 • A beérkezett előadások korosztályspecifikus „üzenetének” értéke, olyan produkciók, amelyek üzeneteikkel, a gyakorlati élménnyel az adott közösséget erősítik, építik.
 • A beérkezett előadások költségvetés realitása.

Jelentkezés és elbírálás

A jelentkezési időszak adott naptári év január 1-jétől december 31-ig folyamatos.
Az elbírálási időszak azonban két havonta történik a Bizottsági tagok által.

A jelentkezési időszakok 2024. évben:

január 1-február 29.,
március 1-április 30.,
május 1-június 30.,
szeptember 1-október 31.,
november 1-december 31.

A Bizottság az értékelést követően a beérkezett terveket/ előadásokat:

 • elfogadja
 • elutasítja
 • feltételhez kötötten elfogadására javasolja
 • az elkészült jegyzőkönyv után történik meg a kiértesítés